SHARECONOMY

Shareconomy je ekonomie sdílení produktu v rámci komunity (spoluspotřebitelství), které je založeno na důvěře a zodpovědnému chování k sdílenému produktu v rámci komunity. Jeho největší ekonomickou výhodou je zvýšení efektivity využívání zdrojů za nepodstatný příspěvek členem komunity.

Jde o termín používaný k popisu ekonomického modelu založeného na sdílení, půjčování nebo pronájmu produktů, na rozdíl od jejich vlastnění např. Ebay, Airbnb, Couchsurfing atd.
Shareconomy přináší inovace v podnikání.
Jde o rostoucí odvětví ekonomiky. Do roku 2025 se předpokládá, že bisnis model shareconomy dosáhne až 15 miliárd EUR ročně.

  1. cs.wikipedia.org
  2. pravyprostor.cz

Díky shareconomy členové komunity Dexcar si už dnes auta nekupují, ale užívají.

Každý člen komunity Dexcar se podílí na rozvoji komunity tím, že jezdí autem s logem a reklamou komunity Dexcar a tím pomáhá sám sobě a všem členům komunity jezdit každé dva roky novým lepším autem za 0 měsíční poplatky a to jen za jeden jednorázový registrační poplatek dle výběru auta a lhůty dodání.

WEBINÁŘE DEXCAR

MASTERCARD OD DEXCAR – VIDEO SLOVENSKO

MASTERCARD OD DEXCAR – VIDEO ČESKÁ REPUBLIKA

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!